Formularz gwarancyjny

Jeśli posiadasz produkt z oferty CREATON Polska - marki CREATON lub EURONIT, zakupione po dniu 3 stycznia 2016 roku, zarejestruj się korzystając z poniższego formularza w celu zrealizowania uprawnień zawartych w Karcie Gwarancyjnej zgodnie z jej warunkami.

Dane nabywcy
Dane do korespondencji
Dane budynku
Nieprawidłowy kod pocztowy
Typ budynku jest wymagany
Rodzaj budynku jest wymagany
Szczegóły zakupu
Nieprawidłowy numer faktury, prawidłowy format: 10 cyfr w tym pierwsza 3
Nieprawidłowa wartość, wpisz liczbę
Nieprawidłowy format daty, prawidłowy format daty: dd/mm/rrrr
Dane bezpośredniego sprzedawcy
Nieprawidłowy kod pocztowy
Ocena jakości sprzedawcy jest wymagana
Dane produktu
Typ produktu jest wymagany
Kolor jest wymagany
Ocena jakości produktu jest wymagana
Dane wykonawcy
Oświadczenia
* - pole obowiązkowe