Formularz gwarancyjny

Jeśli posiadasz produkt z oferty CREATON Polska - marki CREATON lub EURONIT, zakupiony po dniu 3 stycznia 2016 roku, zarejestruj się korzystając z poniższego formularza w celu zrealizowania uprawnień zawartych w Karcie Gwarancyjnej zgodnie z jej warunkami.
Skuteczna możliwość dokonana rejestracji jest wyłącznie dla osób posiadających Kartę Gwarancyjną wystawioną przez sprzedawcę, u którego zakupili produkt. Prosimy o upewnienie się, czy otrzymaliście Państwo wypełniony dokument gwarancyjny od swojego sprzedawcy.

Dane nabywcy
Dane do korespondencji
Dane budynku
Nieprawidłowy kod pocztowy
Typ budynku jest wymagany
Rodzaj budynku jest wymagany
Szczegóły zakupu
Nieprawidłowy numer faktury, prawidłowy format: 10 cyfr w tym pierwsza 3
Nieprawidłowa wartość, wpisz liczbę
Nieprawidłowy format daty, prawidłowy format daty: dd/mm/rrrr
Dane bezpośredniego sprzedawcy
Nieprawidłowy kod pocztowy
Ocena jakości sprzedawcy jest wymagana
Dane produktu
Typ produktu jest wymagany
Kolor jest wymagany
Ocena jakości produktu jest wymagana
Dane wykonawcy
Oświadczenia
* - konieczne do potwierdzenia by przesłać formularz gwarancyjny